Informacja o braku ofert w naborze na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim


Informacja o braku ofert w naborze na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim.

         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim informuje, że na ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pzd.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/, bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, pzdbielsk.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w dniu 16 stycznia 2024 roku nie wpłynęły żadne oferty.

            W związku z tym ponawiamy ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim.

 

                                                                                                Jan Dawidziuk
                                                                                                  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
                                                                                                 w Bielsku Podlaskim

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content