Kadra:

 DyrektorJan Dawidziuk
 Sekretariat: Małgorzata Domańska – Koc
 Główna Księgowa: Urszula Adamiuk
 Kadry/Kasa: Elżbieta Jurczuk
 Przygotowanie realizacji robót drogowych: Tomasz Biełokozowicz
 Zamówienia publiczne: Bogumiła Jaszczołt – Choroszkiewicz
 Ewidencja dróg: Justyna Tomaszuk
 Nadzór Inwestorski: Alina Ignatowicz
 Gospodarka pasami drogowymi: Eugenia Tomaszuk
 Służba drogowa/Kierownik robót: Krzysztof Jackiewicz
 Dyspozytor sprzętu i transportu: Henryk Godlewski

Skip to content