Dane kontaktowe:

            Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

ul. Widowska 1                                                                                   telefon: (85) 833 26 83 do 86                                                                       NIP: 543-18-23-513
17-100 Bielsk Podlaski                                                                      email: pzd@powiatbielski.plsekretariat@pzdbielsk.pl                    REGON: 050667320

 

 

Dane do faktur:

Od 1 stycznia 2017 r. faktury powinny zawierać oprócz pełnej nazwy, adresu i numeru NIP Powiatu Bielskiego (oznaczonego jako Nabywca) również pełną nazwę i adres Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (oznaczonego jako Odbiorca), według poniższego wzoru:

Nabywca:
Powiat Bielski
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 543-20-12-248

Odbiorca:
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim,
ul. Widowska 1
17-100 Bielsk Podlaski

W przypadku braku możliwości w druku faktury dodania pola Odbiorca dopuszcza się wskazanie jednostki dokonującej zakupu (Odbiorcy) w innym miejscu na fakturze, np. w uwagach.

Uwagafaktury należy kierować na adres Odbiorcy.

Skip to content