Informacja o braku ofert w naborze na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim.

Informacja o braku ofert w naborze na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim

            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim informuje, że na ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pzd.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/, bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, pzdbielsk.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w dniu 24 października 2023 roku nie wpłynęły żadne oferty.

            W związku z tym ponawiamy ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim.

                                                                                       

                                                                                                     Jan Dawidziuk
                                                                                                        Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

                                                                                                         w Bielsku Podlaskim

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content